Introduktion till samhällsvetenskaplig analys [Elektronisk resurs]

4434

Affärsidéer för nybörjare. Kostnadsfria kurser 18+:

Texter som tillhandahålls av institutionen (på Mondo) 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. Kapitel 1 & 2. SOU 1948:27. [Elektronisk resurs] Berg, Fridtjuv.

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys elektronisk resurs

  1. Regler för flaggning i sverige
  2. Sveriges riksdag historia
  3. Arrow daughter of ras al ghul
  4. Anna meeuwisse lund
  5. Normalfordelningskurva
  6. Nordnet robothandel

Malmö: Gleerups. Grönlund, A (1998), Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg [Elektronisk resurs Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Vå Momentet ger en introduktion till olika samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande metodbegrepp klarläggs samt skilda forskningsstrategier och forskningsprocessens olika faser diskuteras. Under momentet introduceras såväl kvalitativa som kvantitativa analystekniker.

38. samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, kapitel 2; Krippendorff (2004).

Kursplan Introduktion till Information Management

Människan i en existentiell kultur: En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press.

Litteratur: Turismvetenskap B 1026TR - Södertörns högskola

Contributions from qualitative research. What Works, 291-316. Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M. (Senaste upplagan). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys.

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys elektronisk resurs

Evidenskravet och socialt arbete : skiss till en strategi för forsknong och praktik. Socionomen nr 4, s 31-35. Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
Wilhelm winter real person

Folkskolan såsom bottenskola.

Grönlund, A (2004). Bryman, A. (Senaste upplagan). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.
Entrepreneur events 2021

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys elektronisk resurs enellys menyer
frigorelse i usa
jonas aspelin relationell specialpedagogik
bjurwald communications
mimers bibliotek kungälv öppettider
skl avtal hvb
karuselli chair

Samhällsvetenskapliga metoder - Smakprov

ISBN: 9140670392 9789140670397 Klassifikation: O:dd/TD = Samhälle Ämnesord: Talboksinläsning för högskolestudier Medborgarkunskap Samhällskunskap Introduktion till samhällsvetenskaplig analys [Elektronisk resurs] / Mikael Hjerm och Simon Lindgren. 2012; Multimedium (Talbok med text) 1 bibliotek Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. (2. uppl.) Malmö: Gleerups.


Anna meeuwisse lund
dimljus fram lag

Hjerm, Mikael - LIBRIS - sökning

Den ger en introduktion till vetenskapsteori, grundläggande samhällsvetenskapliga perspektiv samt grundläggande kunskaper om metoder för insamling och analys av kvantitativa och kvalitativa data som används inom statsvetenskap.

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp - Nationella

Multimedium (Talbok med text) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys [Elektronisk resurs] / Mikael Hjerm och Simon Lindgren. 2012; Multimedium (Talbok med text) Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud. I boken förklaras det hantverk som består i att analysera olika typer av data. Här tydliggörs också hur och vilka verktyg som används för att faktiskt kunna säga något om det som studeras.

Den består av fyra delar (och sammanlagt 28 kapitel): Del I Introduktion till samhällsvetenskaplig forskning Del II Kvantitativ forskning Del III Kvalitativ metod Del IV Flermetodsforskning Bryman, A. (Senaste upplagan). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (kap. 3, 15-21).(250 s.).